KOPARKA, ŁADOWARKA I KOPARKOŁADOWARKA KLASY III

Tuż po Nowym Roku startujemy z kursami dla operatorów koparki, ładowarki i koparkoładowarki klasy III.
Każdy z tych kursów trwa 202 godziny – w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych.
Gwarantujemy, że zaraz po zakończeniu zajęć zorganizujemy dla Państwa egzamin przed państwową komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Serdecznie zapraszamy!

DANE TELEADRESOWE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu

ul. Orzechowa 2, 50-540 Wrocław
tel.: 71 373 10 10
tel. 785 700 503, 605 385 050
fax: 71 373 12 17

sekretariat@osz.wroclaw.pl
szkolenie@osz.wroclaw.pl

www.osz.wroclaw.pl

Obserwuj nas w sieci