Rusztowania

Szkolenia w zakresie montażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Wszystkie kursy składają się z części praktycznej oraz teoretycznej i odbywają się w siedzibie naszego Ośrodka. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym lub weekendowym.

W cenie kursu zapewniamy:

  • szkolenie,
  • materiały dydaktyczne,
  • egzamin,
  • koszty dokumentów (książeczka IMBiGS, świadectwo wg EN-287, EN ISO 9606)

Dla grup zorganizowanych minimum 8 osób istnieje możliwość negocjacji cen. Osobom odbywających kolejny kurs w naszym centrum oferujemy atrakcyjny rabat w wysokości 20%.

Wymagania stawiane kandydatom na montera rusztowań:

  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie montera rusztowań na wysokości powyżej 3 metrów,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • wypełniona karta informacyjna.

Kurs trwa około 11 dni i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnicy kursu uzyskają uprawnienia do pracy przy wszystkich typach rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

DANE TELEADRESOWE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu

ul. Orzechowa 2, 50-540 Wrocław
tel.: 71 373 10 10
tel. 785 700 503, 605 385 050
fax: 71 373 12 17

sekretariat@osz.wroclaw.pl
szkolenie@osz.wroclaw.pl

www.osz.wroclaw.pl

Obserwuj nas w sieci