Klas III

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu przesyła ofertę szkoleń zawodowych i zaprasza Państwa do podjęcia współpracy w zakresie proponowanych przez nas szkoleń.
Szkolenia zawodowe prowadzone są przez doświadczoną kadrę w ośrodku który w 2017 roku obchodzi 65-lecie swojej działalności. Obecny Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu kontynuuje działalność Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów - był to największy Ośrodek w kraju kształcący operatorów maszyn.


KATEGORIE UPRAWNIEŃ DO OBSŁUGI
URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

Są to szkolenia, które podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego

Grupa Kategoria Zakres uprawnienia Szczegółowy zakres / ograniczenia Liczba godzin szkolenia Czas trwania kursu / dni
  teoria praktyka
Wózki jezdniowe podnośnikowe II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych n.d. 52 15 8
Podesty ruchome I P

Podesty ruchome przejezdne:

- wolnobieżne
   - samojezdne montowane na pojeździe
- przewoźne

- rodzaje urządzeń
- typy urządzeń
28 20 6

Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb (np. od poniedziałku do piątku, weekendowo, wieczorowo).
Możliwość prowadzenia zajęć na terenie Przedsiębiorstwa/Firmy.
Organizujemy egzaminy państwowe Urzędu Dozoru Technicznego na terenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu.

 

SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH STOSOWANYCH PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

Szkolenie operatorów maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych prowadzony jest przez Ośrodek upoważniony do prowadzenia tej działalności przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą Główną w Warszawie.
Każdy niżej wymieniony kurs kończy się egzaminem i wydaniem książeczki operatora maszyn roboczych oraz świadectwa IMBiGS.  

Maszyny do robót ziemnych specjalności w zakresie III. klasy uprawnień:

Nazwa maszyny / urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę / urządzenie Klasa określona w świadectwie Liczba godzin szkolenia Czas trwania kursu / dni
teoria praktyka
Koparko-ładowarki - wszystkie 52 82 23
Koparki jednonaczyniowe masa całkowita tony do 25 52 82 23
Ładowarki jednonaczyniowe masa całkowita tony do 20 52 82 23
Spycharki moc silnika kW do 110 52 82 23

Uwaga: w przypadku braku posiadania jakichkolwiek uprawnień na maszyny budowlane niezbędne jest przystąpienie przed rozpoczęciem zajęć praktycznych do stażu wstępnego – instruktaż wstępny na poligonie w wymiarze dodatkowych 26 godziny zajęć. Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy.Maszyny do robót drogowych specjalności w zakresie III. klasy uprawnień:

Nazwa maszyny / urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę / urządzenie Klasa określona w świadectwie Liczba godzin szkolenia Czas trwania kursu / dni
teoria praktyka
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych wydajność m3/h do 60 126 50 23
Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych  maks. szerokość rozkładania m do 8 116 60 23
Przecinarki do nawierzchni dróg  n.d. wszystkie typy 34 10 5
Narzędzia udarowe ręczne  n.d. wszystkie typy 34 10 5
Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne  n.d. wszystkie typy 34 10 5
Piły mechaniczne do ścinki drzew  n.d. wszystkie typy 34 10 5
Walec drogowy  n.d. do 18 ton 96 30 15
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (kruszarki i sortowniki)  wydajność w t/h do 100 112 20 17
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych (tzw. węzły betonowe), w tym uprawnienia na betoniarki  wydajność w m3/h do 60 99 33 17
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych (rozściełacze)  wydajność m3/h do 30 92 40 17

 

 

Maszyny różne i inne urządzenia techniczne specjalności w zakresie III. klasy uprawnień:

Nazwa maszyny / urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę / urządzenie Klasa określona w świadectwie Liczba godzin szkolenia Czas trwania kursu / dni
teoria praktyka
Wielozadaniowe nośniki osprzętu (tzw. ładowarki teleskopowe)

typ maszyny (JCB, Manitou, Mecalac itp.);

wszystkie typy

bez klasy

116

132

60

90

23
Elektrownie polowe moc kVA do 125   70 12
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe montaż bez klasy 34 48 10
Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne wydajność pomp wszystkie typy 34 70 12
Agregaty tynkarskie n.d. wszystkie typy 34 39 8

 

 

SZKOLENIA SPAWALNICZE

Do szkolenia i egzaminowania spawaczy po kursach spawania blach i rur – spoiny pachwinowe i spawania spoin czołowych blach i rur ośrodek objęty jest  merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie:

Nazwa maszyny / urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę / urządzenie Klasa określona w świadectwie Liczba godzin szkolenia Czas trwania kursu / dni
teoria praktyka
Spawanie metodą MIG n.d. n.d. 25 120 19
Spawanie metodą MAG n.d. n.d. 25 120 19
Spawanie metodą TIG n.d. n.d. 25 120 19

 Kursy kończą się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz wydaniem Książki Spawacza oraz Świadectwa Egzaminu Spawacza.

 

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA

Kursy kończą się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu

Nazwa kursu Zakres szkolenia Liczba godzin szkolenia Czas trwania kursu / dni
teoria praktyka
Elektro-energetyczny (uprawnienia elektryczne do 1 kV) eksploatacja; dozór 4 6 1
Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz z obsługą wózka jezdniowego kat. II WJO obsługa komputera i programów magazynowych, kasy fiskalnej, włóka jezdniowego 125 15 18
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej obsługa kasy fiskalnej 30 40 8

 

 

DANE TELEADRESOWE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu

ul. Orzechowa 2, 50-540 Wrocław
tel.: 71 373 10 10
tel. 785 700 503, 605 385 050
fax: 71 373 12 17

sekretariat@osz.wroclaw.pl
szkolenie@osz.wroclaw.pl

www.osz.wroclaw.pl

Obserwuj nas w sieci