Klasa I

Szkolenie operatorów maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych prowadzony jest przez Ośrodek upoważniony do prowadzenia tej działalności przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą Główną w Warszawie.
Każdy niżej wymieniony kurs kończy się egzaminem i wydaniem książeczki operatora maszyn roboczych oraz świadectwa IMBiGS.

Maszyny do robót ziemnych specjalności w zakresie I. klasy uprawnień:

Nazwa maszyny / urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę / urządzenie Klasa określona w świadectwie Liczba godzin szkolenia Czas trwania kursu / dni
teoria praktyka
Koparki jednonaczyniowe masa całkowita tony wszystkie  68 25 12
Ładowarki jednonaczyniowe masa całkowita tony wszystkie  68 25 12
Spycharki moc silnika kW wszystkie  68 25 12

 

 

 

Maszyny do robót drogowych specjalności w zakresie I. klasy uprawnień:

Nazwa maszyny / urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę / urządzenie Klasa określona w świadectwie Liczba godzin szkolenia Czas trwania kursu / dni
teoria praktyka
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych - wszystkie 48 40 11

 

 

 

 

 

DANE TELEADRESOWE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu

ul. Orzechowa 2, 50-540 Wrocław
tel.: 71 373 10 10
tel. 785 700 503, 605 385 050
fax: 71 373 12 17

sekretariat@osz.wroclaw.pl
szkolenie@osz.wroclaw.pl

www.osz.wroclaw.pl

Obserwuj nas w sieci