Informacje ogólne

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu od ponad sześćdziesięciu lat zajmuje się szeroko pojętą działalnością szkoleniową.

Został utworzony 1 stycznia 2011 r. jako państwowa jednostka budżetowa w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy i tym samym – przejmując mienie, zasady działania i tradycje – zastąpił Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu.

W zakres naszej działalności wchodzą szkolenia zawodowe z obsługi maszyn oraz urządzeń do prac ziemnych i drogowych. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i naszych kursantów, organizujemy również kursy hobbystyczne, administracyjno-biurowe, florystyczne, związane z wizażem i inne – w zależności od zapotrzebowania.

Szkolenia realizujemy w oparciu o ministerialne programy nauczania, dzięki czemu nasi kursanci są doskonale przygotowani do egzaminów państwowych, których zdanie gwarantuje im nabycie prawa wykonywania zawodu na terenie całej Polski i Unii Europejskiej.

Nasz priorytet to bardzo dobre teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów, które przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów przed komisjami IMBiGS, UDT i IS (ok. 95%).

Wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych to nie tylko efekt realizowanych przez nas programów nauczania, ale również pracy doskonale przygotowanej kadry, składającej się ze starannie dobranych wysokiej klasy specjalistów – absolwentów prestiżowych uczelni technicznych i kursów zawodowych.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu stale współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego we Wrocławiu, Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, których specjaliści przewodzą egzaminom zewnętrznym przeprowadzanym na terenie Ośrodka.

 

Wysoką jakość świadczonych przez nas usług zapewniają:

  • własna baza dydaktyczna do zajęć teoretycznych, składająca się z 6 sal wykładowych, sprzętu audiowizualnego najnowszej generacji oraz pomocy dydaktycznych w postaci przekrojów, plansz, foliogramów, skryptów oraz publikacji związanych z konkretnym kursem zawodowym;
  • własna baza dydaktyczna do zajęć praktycznych – hala warsztatowa i poligon do ćwiczeń;
  • maszyny i urządzenia do zajęć praktycznych, m.in. ładowarki i koparki jednonaczyniowe, koparkoładowarki, walce drogowe, sprężarki, elektrownie polowe i inne;
  • własna baza noclegowa - internat z 52 miejscami noclegowymi wraz z dwiema wyposażonymi kuchniami, jadalnią, wspólnymi łazienkami i świetlicą;


Nasze szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem osób prywatnych, firm, a także instytucji rynku pracy – współpracujemy z wieloma Powiatowymi Urzędami Pracy z całego Województwa Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego
i Lubuskiego.

 

Nasze atuty to:

  • doskonale przygotowani wykładowcy i instruktorzy, gwarantujący wysoki poziom kształcenia w przyjaznej atmosferze,
  • świetna baza dydaktyczna,
  • dogodna lokalizacja.

DANE TELEADRESOWE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu

ul. Orzechowa 2, 50-540 Wrocław
tel.: 71 373 10 10
tel. 785 700 503, 605 385 050
fax: 71 373 12 17

sekretariat@osz.wroclaw.pl
szkolenie@osz.wroclaw.pl

www.osz.wroclaw.pl

Obserwuj nas w sieci