Kursy zawodowe

Prowadzimy także inne szkolenia zawodowe np. kursy administracyjno-biurowe, sprzedawców z obsługą kas fiskalnych, kursy związane ze zdrowiem i urodą, kursy hobbystyczne itp.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r wprowadzającą od 1 września nowy model kształcenia zawodowego i wynikającym z tych zmian przeprowadzaniu wdrażanego w roku 2012/2013 egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zgłosiliśmy nasz Ośrodek do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Nasz Ośrodek może prowadzić kursy w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych związanych z kształceniem zawodowym w zakresie obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budownictwa drogowego.

DANE TELEADRESOWE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu

ul. Orzechowa 2, 50-540 Wrocław
tel.: 71 373 10 10
tel. 785 700 503, 605 385 050
fax: 71 373 12 17

sekretariat@osz.wroclaw.pl
szkolenie@osz.wroclaw.pl

www.osz.wroclaw.pl

Obserwuj nas w sieci