Kursy koparko-ładowarki

Szkolenie operatorów maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych prowadzony jest przez Ośrodek upoważniony do prowadzenia tej działalności przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą Główną w Warszawie.

Każdy niżej wymieniony kurs kończy się egzaminem i wydaniem książeczki operatora maszyn roboczych oraz świadectwa IMBiGS.

Maszyny do robót ziemnych specjalności w zakresie I. klasy uprawnień:

Nazwa maszyny / urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę / urządzenie Klasa określona w świadectwie Liczba godzin szkolenia Czas trwania kursu / dni
teoria praktyka
Koparki jednonaczyniowe pojemność naczynia m3 wszystkie typy 44 - 6
Ładowarki jednonaczyniowe pojemność naczynia m3 wszystkie typy 44 - 6
Spycharki moc silnika kW wszystkie typy 44 - 6
Rozszerzenia DTR typ maszyny na daną maszynę 16 - 2

Uwaga: w przypadku posiadania uprawnień specjalności w zakresie II. klasy niezbędne jest udokumentowanie stażu pracy min. 2 lata na klasę II (świadectwa pracy, oświadczenia).

DANE TELEADRESOWE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu

ul. Orzechowa 2, 50-540 Wrocław
tel.: 71 373 10 10
tel. 785 700 503, 605 385 050
fax: 71 373 12 17

sekretariat@osz.wroclaw.pl
szkolenie@osz.wroclaw.pl

www.osz.wroclaw.pl

Obserwuj nas w sieci